Usługi
RODO - Klauzula informacyjna bezpośrednia

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Biuro Rachunkowe S.C. Iwona Skorupska-Nowak, Anna Królikiewicz z siedzibą w Tuszynie, 95-080 Tuszyn ul. Domowicza 40
 • 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może się Pan/Pani skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 powyżej.
 • 3. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest niezbędne do realizacji usługi obsługi podatkowej i kadrowo płacowej.
 • 4. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał: a. W celu obsługi podatkowej na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa z art.6ust. 1 lit. a RODO), b. w celu wykonania i na podstawie umowy, (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO) c. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) d. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Administratora Danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w ust. 3 Pana/Panią dane mogą być udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak: Podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych na podstawie przepisów prawa,
 • 6. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do: a. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO); b. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO); c. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO); d. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO) e. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO) f. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO); g. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych)
 • 7. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania zgody, obowiązywania umowy oraz po rozwiązaniu umowy przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych do dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.
 • 8. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
Pełna obsługa księgowa


 • Ryczałt
 • Ryczałt + rejestry VAT
 • Obsługa ZUS-owska
 • KPiR
 • KPiR + rejestry VAT
 • Obsługa kadrowo płacowa

od 150zł            więcej»
Zapytanie o ofertę


Przygotowaliśmy dla Państwa formularz, dzięki któremu można uzyskać szacunkową wycenę usług. Zapraszamy do skorzystania.


wypełnij formularz»
Szybki kontakt


tel. +48 509–599–719
e-mail.