Usługi
Ewidencja ryczałtowa

Jest jedną z form opodatkowania osiąganych przychodów/dochodów w podatku dochodowym. Jednak nie każdy przedsiębiorca może z niego skorzystać. Podstawowy warunek jaki musi być spełniony to limit kwotowy. W tym przypadku podstawę opodatkowania stanowią przychody nie pomniejszone o koszty ich uzyskania.


Zakres usług:

 • Ewidencja kosztów i przychodów/zapisów w księgach rachunkowych.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ewidencja wyposażenia.
 • Rozliczenia właścicieli.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Sporządzenie raportów do GUS-u.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Sporządzanie zeznania rocznego.
 • Prowadzenie ewidencji VAT.
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S..
 • Reprezentowanie klienta przed U.S..
 • Archiwizacja dokumentów
Podatkowa Księga Przychodów i rozchodów

To forma opodatkowania opierająca się na zasadach ogólnych, charakteryzuje się tym, że wysokość podatku, zależy od faktycznie uzyskanych dochodów. Książka przychodów i rozchodów jest najbardziej odpowiednia dla firm, które nie posiadają bardzo wysokiego zysku bądź dla przedsiębiorców zaczynających działalność gospodarczą.


Zakres usług:

 • Ewidencja kosztów i przychodów/zapisów w księgach rachunkowych.
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Ewidencja wyposażenia.
 • Rozliczenia właścicieli.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Sporządzenie raportów do GUS-u.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Sporządzanie zeznania rocznego.
 • Prowadzenie ewidencji VAT.
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S..
 • Reprezentowanie klienta przed U.S..
 • Archiwizacja dokumentów
Pełne Księgi

To zdecydowanie najbardziej zaawansowana forma ewidencji księgowej. Należy pamiętać, iż wiąże się ona z wyższymi kosztami obsługi rachunkowej. Nie jest to jednak bezpodstawne, otóż prowadzenie pełnej księgowości daje całkowitą kontrolę nad sytuacją finansową w firmie, ponadto umożliwia prowadzenie analizy finansowej oraz podejmowanie właściwych decyzji biznesowych.


Zakres usług:

 • Tworzenie i uzgadnianie planu kont.
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja podatku od towarów i usług.
 • Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
 • Zestawienie obrotów i sald.
 • Ewidencja wyposażenia.
 • Rozliczenia właścicieli.
 • Sporządzanie bilansów.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Sporządzenie raportów do GUS-u.
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych.
 • Dekretacja dokumentów
 • Przygotowywanie przelewów z opłatami do U.S.
 • Reprezentowanie klienta przed U.S.
 • Archiwizacja dokumentów.

Oferujemy kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z wymogami przepisów prawa, a także potrzebami naszych Klientów.

KADRY – obsługa kadrowa

 • przyjmowanie pracowników:
 • zgłoszenie do ZUS—ZUA.
 • informacja do RUP.
 • informacja do wydziału emerytur i rent.
 • deklaracja PIT11 (za okres pracy i roczny).
 • ewidencja czasu pracy.
 • zwolnienie pracowników.
 • świadectwo pracy.
 • wyrejestrowanie z ZUS - ZWUA.
PŁACE - administracja wynagrodzeniami

 • naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potraceń (nadgodziny, urlopy, zwolnienia chorobowe, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).
 • sporządzanie list płac.
 • sporządzanie deklaracji miesięcznej DRA oraz rocznej IWA.
 • sporządzanie deklaracji rocznej PIT4R.
 • sporządzanie druków RMUA.


Pełna obsługa księgowa


 • Ryczałt
 • Ryczałt + rejestry VAT
 • Obsługa ZUS-owska
 • KPiR
 • KPiR + rejestry VAT
 • Obsługa kadrowo płacowa

od 150zł            więcej»
Zapytanie o ofertę


Przygotowaliśmy dla Państwa formularz, dzięki któremu można uzyskać szacunkową wycenę usług. Zapraszamy do skorzystania.


wypełnij formularz»
Szybki kontakt


tel. +48 509–599–719
e-mail.RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...czytaj więcej»